Առաքելություն և տեսլական

Առաքելություն

Շարունակական տեխնոլոգիական նորարարություն, առանց ասեղի ախտորոշման և բուժման խթանում և հանրահռչակում:

Տեսիլք

Ավելի լավ աշխարհ ստեղծելով առանց ասեղի ախտորոշման և թերապիայի: